30 plays
Ach Dis Tun (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Ach Dis Tun (Sajan Mairy)
Ada Bhala Dhariyan Tay Kahre Mayar (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Ada Bhala Dhariyan Tay Kahre Mayar (Sajan Mairy)
Barbad Zindagi Aa (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Barbad Zindagi Aa (Sajan Mairy)
Bhakur Paie Bhary (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Bhakur Paie Bhary (Sajan Mairy)
Bus Yar Samjhi Waya seen (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Bus Yar Samjhi Waya seen (Sajan Mairy)
Dukhira Bhaly Tun Yar Day (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Dukhira Bhaly Tun Yar Day (Sajan Mairy)
Haal Fakera He Baraie (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Haal Fakera He Baraie (Sajan Mairy)
Muhinja Pardesi Janiara (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Muhinja Pardesi Janiara (Sajan Mairy)
Safa Yar Kayo Super Hit Aa (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Safa Yar Kayo Super Hit Aa (Sajan Mairy)
Sakhi Hajan Shah Mari Wary Jo Sehro (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Sakhi Hajan Shah Mari Wary Jo Sehro (Sajan Mairy)
Sik Tuhinje Satayo (Sajan Mairy) Length: Unknown Play From album: Sik Tuhinje Satayo (Sajan Mairy)

Yar Kayo Super Hit Aa (Album 2) – Sajan Mairy

00

Tags